TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA V ZNANJU ANGLEŠČINE

Organizator tekmovanja je Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Tekmovanje bo organizirano in izpeljano na treh ravneh: šolski, regijski in državni. Predviden čas tekmovanja:

šolska raven: 17. 11. 2016, ob 13. uri

regijska raven: 18. 01. 2017, ob 14. uri

državna raven: 21. 03. 2017, ob 14. uri

Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Regijsko in državno tekmovanje temeljita na izbrani literarni predlogi (Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian) in tako spodbujata veselje do branja in razvijanje bralne zmožnosti ter pisnega sporočanja. Regijska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporazumevanja, medtem ko državna raven preverja samo pisno sporazumevanje.

Na šolskem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo bronasto priznanje, če so uspešno rešili najmanj 75% nalog. Na regijsko tekmovanje se uvrstijo tisti tekmovalci, ki so na šolski ravni uspešno rešili najmanj 85% nalog oz. največ 1400 tekmovalcev. Na regijskem tekmovanju lahko učenci osvojijo srebrno priznanje, število dobitnikov srebrnega priznanja ne sme presegati 10% skupnega števila tekmovalcev. Na državno tekmovanje se uvrsti do 250 najboljših tekmovalcev. Na državnem tekmovanju lahko učenci osvojijo zlato priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od skupnega števila tekmovalcev.

Tekmovanje na šolski in regijski ravni traja 60 minut, na državni pa 90 minut.

Vse informacije v zvezi s prijavo in izvedbo tekmovanja bo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: http://www.zrss.si/.

Aktiv učiteljic angleščine

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s