Category Archives: Competitions

TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA V ZNANJU ANGLEŠČINE

Organizator tekmovanja je Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Tekmovanje bo organizirano in izpeljano na treh ravneh: šolski, regijski in državni. Predviden čas tekmovanja:

šolska raven: 17. 11. 2016, ob 13. uri

regijska raven: 18. 01. 2017, ob 14. uri

državna raven: 21. 03. 2017, ob 14. uri

Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Regijsko in državno tekmovanje temeljita na izbrani literarni predlogi (Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian) in tako spodbujata veselje do branja in razvijanje bralne zmožnosti ter pisnega sporočanja. Regijska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporazumevanja, medtem ko državna raven preverja samo pisno sporazumevanje.

Na šolskem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo bronasto priznanje, če so uspešno rešili najmanj 75% nalog. Na regijsko tekmovanje se uvrstijo tisti tekmovalci, ki so na šolski ravni uspešno rešili najmanj 85% nalog oz. največ 1400 tekmovalcev. Na regijskem tekmovanju lahko učenci osvojijo srebrno priznanje, število dobitnikov srebrnega priznanja ne sme presegati 10% skupnega števila tekmovalcev. Na državno tekmovanje se uvrsti do 250 najboljših tekmovalcev. Na državnem tekmovanju lahko učenci osvojijo zlato priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od skupnega števila tekmovalcev.

Tekmovanje na šolski in regijski ravni traja 60 minut, na državni pa 90 minut.

Vse informacije v zvezi s prijavo in izvedbo tekmovanja bo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: http://www.zrss.si/.

Aktiv učiteljic angleščine

Advertisements

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENCE 8. RAZREDA

Pomembni datumi:

Šolsko tekmovanje: ponedeljek, 17. 10. 2016, ob 13. uri

Državno tekmovanje: ponedeljek, 21. 11. 2016, ob 14. uri

Krovna tema šolskega tekmovanja je ‘Holidays- Hidden Pearls of Slovenia‘, državnega pa ‘Travelling around the World’.

Učenci lahko na šolskem tekmovanju osvojijo bronasto, na državnem pa srebrno ali zlato priznanje.

Bronasto priznanje prejmejo vsi tisti učenci, ki so na tekmovanju  dosegli 80 % možnih točk ali več. Kriterij za uvrstitev na državno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija po vpisu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik, in sicer do največ 10 % vseh prijavljenih tekmovalcev, vendar ne več kot 450 tekmovalcev, pri čemer morajo tekmovalci doseči najmanj 80 % vseh možnih točk na šolskem tekmovanju.

Če učenci na državnem tekmovanju dosežejo srebrno ali zlato priznanje, se jim bronasto priznanje ne podeli, ampak se jim podeli srebrno oziroma zlato priznanje.

Struktura tekmovalnih nalog na šolski ravni: reading comprehension, language in use and creative writing ( čas reševanja nalog je 90 minut).

Struktura tekmovalnih nalog na državni ravni: vocabulary, social English and creative writing  (čas reševanja nalog je 90 minut).

Aktiv učiteljic angleščine

Tekmovanje za 9. razred

TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA V ZNANJU ANGLEŠČINE

Organizator tekmovanja je Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Tekmovanje bo organizirano in izpeljano na treh ravneh: šolski, regijski in državni. Predviden čas tekmovanja:

šolska raven: 19. 11. 2015, ob 13. uri

regijska raven: 27. 01. 2016, ob 14. uri

državna raven: 22. 03. 2016, ob 14. uri

Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Regijsko in državno tekmovanje temeljita na izbrani literarni predlogi (Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian) in tako spodbujata veselje do branja in razvijanje bralne zmožnosti ter pisnega sporočanja. Regijska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporazumevanja, medtem ko državna raven preverja samo pisno sporazumevanje.

Na šolskem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo bronasto priznanje, če so uspešno rešili najmanj 75% nalog. Na regijsko tekmovanje se uvrstijo tisti tekmovalci, ki so na šolski ravni uspešno rešili najmanj 85% nalog oz. največ 1400 tekmovalcev. Na regijskem tekmovanju lahko učenci osvojijo srebrno priznanje, število dobitnikov srebrnega priznanja ne sme presegati 10% skupnega števila tekmovalcev. Na državno tekmovanje se uvrsti do 250 najboljših tekmovalcev. Na državnem tekmovanju lahko učenci osvojijo zlato priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od skupnega števila tekmovalcev.

Tekmovanje na šolski in regijski ravni traja 60 minut, na državni pa 90 minut.

Vse informacije v zvezi s prijavo in izvedbo tekmovanja bo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: http://www.zrss.si/.

Aktiv učiteljic angleščine

Tekmovanje za 8. razred

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENCE 8. RAZREDA

Pomembni datumi:

Šolsko tekmovanje: ponedeljek, 19. 10. 2015, ob 13. uri

Državno tekmovanje: ponedeljek, 23. 11. 2015, ob 14. uri

Krovna tema šolskega tekmovanja je The World of Slovene Literature, državnega pa The World of Literature in English.

Učenci lahko na šolskem tekmovanju osvojijo bronasto, na državnem pa srebrno ali zlato priznanje.

Bronasto priznanje prejmejo vsi tisti učenci, ki so na tekmovanju  dosegli 80 % možnih točk ali več. Kriterij za uvrstitev na državno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija po vpisu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik, in sicer do največ 10 % vseh prijavljenih tekmovalcev, vendar ne več kot 450 tekmovalcev, pri čemer morajo tekmovalci doseči najmanj 80 % vseh možnih točk na šolskem tekmovanju.

Če učenci na državnem tekmovanju dosežejo srebrno ali zlato priznanje, se jim bronasto priznanje ne podeli, ampak se jim podeli srebrno oziroma zlato priznanje.

Struktura tekmovalnih nalog na šolski ravni: reading comprehension, language in use and creative writing ( čas reševanja nalog je 90 minut).

Struktura tekmovalnih nalog na državni ravni: vocabulary, social English and creative writing  (čas reševanja nalog je 90 minut).

Aktiv učiteljic angleščine

The World Scholar’s Cup, 1. 4. 2015

20150401_17001320150401_19231920150401_18421920150401_165919 20150401_165952

Včeraj, 1. aprila, se je naša šola s tremi ekipami udeležila debatnega turnirja, ki je potekal v angleščini, na OŠ Danile Kumar v Ljubljani. V prvi ekipi so bili sledeči učenci: Žan Fistrovič, Gaja Jenko Mihelič in Ana Podobnik. V drugi ekipi so bila samo dekleta, in sicer Lea Silič, Petra Fekonja in Karolina Racman. V tretji ekipi pa Neja Petrič, Ana Lilik in Pino Hiti Ožinger.

Konkurenca je bila huda, saj se je tekmovanja udeležila tudi ena gimnazija iz Ljutomera in še dve ljubljanski mednarodni šoli.

Naši učenci so se odlično odrezali, pobrali cel kup medalj in pokalov ter bili povabljeni na mednarodno tekmovanje na Irsko in na svetovno tekmovanje v Malezijo.

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za pogum in izredne dosežke.